Spoor 2 re-integratie

Re-integratiebureau Werkcontact is specialist in
Spoor 2 re-integratie (re-integratie tweede spoor).

Met meer dan 12 jaar ervaring in re-integratie tweede spoor en vestigingen in Zuid Holland, Noord Holland, Utrecht, Zeeland en Noord Brabant bedienen wij onze klanten elke dag weer.

 

Individueel maatwerk in re-integratie
Als werkgever kunt u te maken krijgen met spoor 2 re-integratie wanneer een zieke werknemer niet meer terug kan keren binnen de eigen organisatie. Re-integratiebureau Werkcontact begeleidt deze zieke werknemers richting werk bij een andere werkgever (re-integratie spoor 2). Dat doen wij altijd op individuele basis, met oprechte aandacht voor de werknemer en gericht op het voorkomen van loonsancties door UWV.

 

Wij stemmen het re integratietraject nauwkeurig af op de wensen en mogelijkheden van de werknemer en de werkgever ontvangt heldere en overzichtelijke voortgangsrapportages van het re integratietraject.

 

Re-integratiebureau met hoog slagingspercentage
We zijn al jaren actief als spoor 2 re-integratiespecialist in uiteenlopende branches met een bewezen methodiek en hoge plaatsingspercentages. Bovendien kunt u onze trajecten ook modulair inkomen, dit voorkomt dat u onnodig te veel betaalt wanneer een korte interventie voldoende is om bijvoorbeeld een loonsanctie van UWV te voorkomen.

 

Mensgerichte aanpak mét resultaat
Onze aanpak is concreet, mens- en resultaatgericht en kenmerkt zich door een hoge cliënt- en klanttevredenheid. We hebben een passie voor ons vak, zijn informeel, maar professioneel en hechten veel waarde aan een prettige samenwerking met alle partijen.

 

Aantrekkelijke tarieven & procedure
Aan de hand van een oriënterend kennismakingsgesprek met de medewerker (en de werkgever) maken we graag een vrijblijvende offerte op maat. Een (modulair) spoor 2 traject is bij Werkcontact al mogelijk vanaf € 400,-.

 

Ook voor outplacement
Naast het uitvoeren van re-integratietrajecten begeleiden wij ook kandidaten bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt en beroepskeuze en medewerkers die door ontslag of reorganisatie moeten uitkijken naar nieuw werk elders (outplacement). Werkcontact staat voor een succesvolle bemiddeling en begeleiding van mensen die – door welke omstandigheid dan ook – op eigen kracht de weg (terug) naar werk maar moeilijk kunnen vinden.

 

 

spoor-2-re-integratie-brochure-wat-te-doen-bij-ziekte-en-ao-jan-2015-page-001

Download hier de brochure-wat-te-doen-bij-ziekte-en-ao-jan-2015.

 

Spoor 2 re-integratie

Wil u zich vrijblijvend laten informeren over de mogelijkheden m.b.t. spoor 2 re-integratie? Werkcontact is dichterbij dan u denkt.
Wij komen graag naar u toe!

Contact

Vul hier uw gegevens in en wij bellen of mailen u zo snel mogelijk terug.
Naam *

E-mail *

Telefoon

Bel mij terug

Uw bericht *


Maak kennis met Werkcontact Re-integratiebureau

Bel voor meer informatie 088-033 30 08.

Re-integratiebureau Werkcontact is lid van de Organisatie Voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL). Klik voor meer informatie over outplacement hier.


spoor 2 re-integratie

 

 

Onze Arbeidsdeskundigen zijn aangesloten bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).

 

Outplacementbureau Logo SRA 

 

Wanneer is spoor 2 re-integratie van toepassing?
Wat moet je als werkgever doen bij een WIA aanvraag? In de 88e
De gelden regels ten aanzien van re-integratie schrijven voor re-integratie in eerste instantie gericht moet zijn op terugkeer in de eigen functie. Wanneer dit niet mogelijk is en de eigen functie te zwaar blijft moet binnen de eigen organisatie van de werkgever gezocht worden naar vervangende arbeidsmogelijkheden. Pas als vaststaat dat binnen de organisatie van werkgever geen passende arbeidsmogelijkheden voorhanden dan wel te creëren zijn, kan zogenaamd re-integratie tweede spoortraject worden ingezet. De Volgorde bij re-integratie is dus: eigen functie, andere functie binnen de eigen organisatie, andere functie buiten de organisatie.


De eisen die in de rechtspraak, maar ook door UWV ten aanzien van het zoeken naar vervangende werkzaamheden binnen de organisatie van werkgever worden gesteld, liggen hoog. Zowel van werknemer als werkgever wordt een tamelijk forse inspanning (en aanpassing bereidheid) verlangd bij het zoeken, creëren en gaan werken in vervangende arbeid, Daarbij wordt het uitgangspunt bepaald door het begrip ‘passende arbeid’, De passende arbeid is arbeid berekend voor krachten en bekwaamheden van de werknemer, tenzij aanvaarding daarvan om redenen van sociale, geestelijke of lichamelijke aard niet van de werknemer gevergd kan worden.


Een werkgever kan (volgens het UWV) niet zomaar stellen dat hij geen passend of passend te maken werk in zijn bedrijf heeft kunnen vinden. Werkgever zal moeten uitleggen wat voor functies op het niveau van werknemer (en één niveau lager) beschikbaar waren, waarom werkgever die toch niet kon aanbieden en waarom werkgever geen passende functies kon creëren door het treffen van organisatorische en/of technische aanpassingen.


Van werkgevers wordt verlangd dat zij werknemers in staat stellen in passende arbeid werkzaam te kunnen zijn. In het kader van deze verplichting wordt van werkgevers verlangd dat zij de arbeidsplaats, de werkmethoden en de inrichting van het bedrijf zo nodig aanpassen dat werknemer in staat wordt geacht binnen de organisatie in passende arbeid werkzaam te blijven. Van werknemer en werkgever wordt verwacht dat zij al het mogelijke doen met het oog op re-integratie. Een en ander uiteraard binnen de grenzen van redelijkheid. Zelfs in een periode van inkrimping zal de werkgever actief moeten zoeken naar mogelijkheden om de werknemer aan het werk te houden.


Als er geen arbeidsplaatsen zijn of als er geen formatieruimte beschikbaar is, kan herplaatsing door de werkgever niet verlangd worden. De grens van wat in redelijkheid van de werkgever mag worden verwacht, is in ieder geval bereikt als de re-integratie inspanningen het productieproces in gevaar zouden kunnen brengen of de bedrijfsvoering zwaar zouden belasten.


Indien het bovenstaande is doorlopen en er intern geen mogelijkheden zijn, dient men over te gaan tot externe re-integratie bij een andere werkgever ofwel re-integratie spoor 2. Dit is in de Wet verbetering Poortwachter vastgelegd. Lees er hier meer over >>

 

Vaststelling duurzame arbeidsongeschiktheid
Bij een WIA keuring beoordeelt de verzekeringsarts van UWV de prognose van de arbeidsbeperkingen van de zieke werknemer. Hiervoor geldt het uitgangspunt de medische situatie zoals die is op het moment van de beoordeling en of de verbetering van de belastbaarheid is uitgesloten. Duurzame arbeidsongeschiktheid is ook gedefinieerd, in de beschikking van UWV wordt aangegeven of herstel is uitgesloten of dat er sprake is van zeer geringe kans op herstel. Lees meer >>

 

Rol werkgever bij WIA-aanvraag uitgelegd
Wat moet je als werkgever doen bij een WIA aanvraag? In de 88e ziekteweek krijgen werkgever en werknemer een  brief over de aanvraag WIA. De werknemer vraagt zelf de WIA-uitkering aan via de website van UWV (uwv.nl). Dit moet hij uiterlijk in de 93e ziekteweek doen. De werkgever moet er voor zorgen dat de werknemer kopieën van het re-integratieverslag ontvangt. Lees meer >>